x 
0

Ship To

Use for the shipto same as billto address
Add/Edit shipment address
Name SKU Price Quantity Discount Total
Product prices result

Selected shipment

No shipment selected

Please select a shipment method

We are sorry, no shipment method matches the characteristics of your order.

Coupon Code

Enter your coupon code if you have one

 

Cart Total

0,00 Kč
Notes and special requests
Terms of Service

Terms of service

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cactuspoint.cz .

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

Název e-shopuwww.cactuspoint.cz

Dodavatel / prodávající: Ing. Jaromír Chvastek

Bydliště: K Lomu 286, 739 42 Frýdek-Místek

IČ: 06115021

Zapsáno v živnostenském rejstříku-Magistrát města Frýdek-Místek

Telefon: +420 603528863

E-mailinfo@cactuspoint.cz

Kontaktní adresa: K Lomu 286, 739 42 Frýdek-Místek

Provozovna: K Lomu 286, 739 42 Frýdek-Místek

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů.

Vymezení pojmů

Dodavatel / prodávající - je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.

Kupující je zákazníkem tohoto internetového obchodu.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je pouze návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem potvrzení návrhu ze strany prodávajícího. Automatický e-mail, který je kupujícímu odeslán ihned po vytvoření objednávky, ještě není potvrzení prodávajícího. Potvrzením je až e-mail, který má v předmětu "Změna stavu objednávky", který kupujícího informuje o dalším postupu vyřízení a stavu poptávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace

Předmětem nabízeného zboží / produktů jsou semena kaktusů a sukulentů a sukulentní rostliny a kaktusy.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím na e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Provozovatel není plátcem DPH. Uváděné ceny jsou konečné, kromě nákladů na doručení zboží a poplatků za platby prostřednictvím PayPal.

Fotografie uvedené na stránkách e-shopu jsou ilustrativní, pokud není uvedeno jinak.

Prodávající Ing. Jaromír Chvastek je registrován a zapsán pod číslem 0440 v registru pro rostlinolékařské účely pro činnosti

 • uvádění na trh určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vypěstovaných nebo vyrobených na území České republiky
 • dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
 • vydávání náhradních rostlinolékařských pasů.

 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Objednání a dodání zboží

 • Objednávky jsou vyřizovány podle došlého pořadí. Standardně to bude do 1 týdne. V případě delšího termínu bude zákazník u o tom informován. Zákazník bude informován i o stavu vyřízení objednávky (přijetí, potvrzení, odeslání objednávky).
 • Pokud zákazník provede objednávku jiným způsobem než přes nákupní košík e-schopu, uvede do ní stejné údaje, tj. jméno, příjmení, úplnou adresu, případně doručovací adresu, e-mail, své telefonní číslo a preferovaný způsob platby.
 • Způsob platby si zákazník volí v rámci vyplnění objednávkového formuláře. Cena balného a poštovného pro zásilku na dobírku je 120,- Kč. Při platbě předem bezhotovostním převodem na účet je cena balného a poštovného 60,-Kč. Při osobním odběru je cena 0,-Kč.
 • Při platbě předem zákazník obdrží potvrzení o skutečné ceně zásilky a platební údaje zprávou na uvedený e-mail.
 • Pro objednávky mimo ČR do států EU je možná pouze platba předem. Poštovné a balné bude vypočtené individuálně podle toho, do kterého státu bude zásilka adresována a podle rozměrů a hmotnosti zásilky. Zákazník obdrží platební pokyny zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, jakož i zprávy o stavu vyřízení objednávky.
 • Zásilky v rámci EU budou opatřeny rostlinolékařským pasem.
 • Zásilky rostlin mimo EU budou realizovány pouze s fytosanitárním osvědčením. Cena za vystavení certifikátu je 600 CZK.
 • Objednané zboží je dodáváno prostřednictvím
  • České pošty
  • České pošty do zahraničí
  • osobním převzetím

Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky, nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Způsob platby

 • Platba dobírkou – při převzetí zásilky od České pošty
 • Platba předem – převodem z libovolné banky na učet Fio banka 2300091388/2010
 • Službou PayPal – na účet info@cactuspoint.cz

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. O odstoupení informuje prodávajícího telefonicky nebo zprávou na e-mailovou adresu info@cactuspoint.cz

Nepřevezme-li kupující zásilku z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně z části, jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy již není k dispozici.

V takovém případě prodávající vrátí inkasovanou platbu podle dohody s kupujícím na jeho běžný účet, PayPal účet nebo složenkou.

Záruka - reklamace

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 14 dnů od převzetí zboží, bude řešeno výměnou zboží. Pokud zboží není v daný moment na skladě, budou kupujícímu v nejkratším možném termínu vráceny peníze na jeho účet. Při reklamaci má kupující povinnost vrátit zboží kompletní.

Ochrana osobních údajů

 Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

 Veškeré Vaše osobní údaje, které kupující vloží do elektronické objednávky, budou zpravány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především nebudou zveřejňovány ani zpřístupněny třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojených do realizace objednávky, kterým budou osobní údaje poskytnuty pouze v nezbytné minimální míře.

Při vyplnění objednávky požadujeme uvést následující údaje:

* Jméno a příjmení

* (Název firmy)

*Adresu pro fakturaci a dodání zboží

* Elektronickou adresu (e-mail)

* Telefonní číslo

 

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.

 Souhlas

 Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (platba na dobírku).

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naši databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním na email info@cactuspoint.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 19.1.2020

 

Please publish modules in offcanvas position.